Geschiedenis van Weerter Poker Club

Onze eerste Club uitstap richting B.S.O.P. te Houten
vele succesen en goede vrienden aan over gehouden