gdpr DOCUMENT

22-05-2018 17:54

GEEF DE wEEERTER POKER CLUB TOESTEMMING OM MIJN PERSOONSGEGEVENS TE BEHEREN EN TE VERWERKEN.
MIJN GEGEVENS BESTAAN UIT MIJN VOLLEDIGE NAAM EN MIJN EMAIL ADRES EN VERDER AL DE GEGEVENS NODIG OM DEEL TE NEMEN AAN EVENEMENTEN INGERICHT DOOR DE MUCKERS EN HUN RANKINGS.
TEVENS GEEF IK TOESTEMMING OM FOTO'S, GEMAAKT TIJDENS EVENEMENTEN INGERICHT DOOR DE WEERTER POKER CLUB, TE POSTEN OP HUN WEBSITE EN/OF HUN FACEBOOK PAGINA'S
IK HEB ER KENNIS VAN GENOMEN DAT IK MIJN GEGEVENS KAN LATEN WISSEN DOOR EEN MAIL TE STUREN NAAR INFO@WEERTERPOKERCLUB.NET
DEZE TOESTEMMING IS GELDIG TOT IK DEZE ZELF INTREK.